CUADRAT - PINEN ARQUITECTES

Gran Via Corts Catalanes 462, baixos

Barcelona - 08015

tel: 93 289 06 90

infocpa@coac.net
PROMOCIONS EN VENDA / EN VENTA / FOR SALE / A VENDRE

. Habitatge Unifamiliar aïllats a Premià - vistes al mar - (sobre plànol)
. Habitatge unifamiliar aillat a Santa Cristina d'Aro (sobre plànol)
. Habitatge unifamiliar aïllat a Begur - vistes al mar - (en construcció)
. Habitatge unifamiliar aïllat a Begur - vistes al mar - (en construcció)
. Habitatge unifamiliar aïllat a Verges - (en construcció)
Oficines / Pisos a Palafrugell (construides)-centre urbà-
habitatge unifamiliar de 220m² per 220.00€ (adaptable a qualsevol parcel.la)
Moltes gràcies per visitar la nostra pàgina!

Totes les obres que apareixen en aquestes fotografies son obra (o hi ha intervingut)
Todas las obras que aparecen en estas fotografías son obra (o ha intervenido)
All works shown in these photographs are the work (or part there)
Tous les travaux présentés dans ces photographies sont l'œuvre (ou une partie là-bas)

CUADRAT-PINEN ARQUITECTES

Avís legal

Aquest pàgina web és titularitat de Cuadrat Pinen S.L.

NIF: B64263932

Gran Via de les Corts Catalanes 462, baixos.

El lloc web www.cuadratpinen.com són propietat de Cuadrat-Pinen S.L. Els drets de propietat intel·lectual i industrials continguts al lloc web, el seu disseny gràfic, fotografies, plànols, així com noms comercials, marques i signes distintius són titularitat de Cuadrat-Pinen S.L. o, si s’escau,, dels titulars que han atorgat les corresponents llicències a favor de Cuadrat-Pinen S.L.

Qualsevol reproducció, comunicació pública, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada per escrit pels seus titulars, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El nostre lloc web no recull dades personals de cap tipus, ni mitjançant formularis ni dades provinents de l’anàlisi de la navegació de l’usuari.

 

US DE XARXES SOCIALS

D’acord amb el que estableix la llei 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic (LSSI-CE), Cuadrat Pinen arquitectes informa als usuaris que ha creat un perfil a les xarxes socials Facebook,, Linkedin, twitter i Pinterest, amb la finalitat de publicitar els seus serveis.

Els usuaris que disposin d’un perfil en alguna d’aquestes xarxes socials poden seguir els perfils creats per Cuadrat Pinen. Amb l’acció de seguir algun dels nostres perfils, consent el tractament d’aquelles dades personals que constin al seu perfil.

L’usuari, mitjançant les opcions de privacitat de cada xarxa pot controlar la visibilitat el seu perfil i és lliure de compartir o no els continguts que li arribin de Cuadrat Pinen, a banda pot parar de seguir el perfil en qualsevol moment.

Facebook

Twitter

Linkedin

Cuadrat Pinen només té accés i tracta la informació pública de l’usuari. Aquesta informació només es fa servir dins la mateixa xarxa social i no s’incorpora a cap fitxer titularitat de Cuadrat Pinen.

Cuadrat Pinen pot publicar contingut propi al perfil de l’usuari (contingut que prèviament ha publicat a la seva pròpia pàgina), també pot publicar-hi les actualitzacions del seu perfil i pot  enviar de missatges personals als usuaris a través de la pròpia Xarxa social.

 Pel que fa l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o portabilitat de les dades, caldrà que l’usuari es dirigeixi directament a la xarxa social de que es tracti, ja que Cuadrat Pinen no és el responsable del tractament en aquest context.

L’usuari és l’únic responsable dels continguts que publiqui a la xarxa, fins i tot del que publiqui en el perfil de Cuadrat Pinen. La xarxa social permet que els usuaris publiquin comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia En qualsevol d’aquets casos, l’usuari ha de ser el titular dels drets de propietat intel·lectual del contingut que comparteixi, tenir el consentiment dels autors o  disposar d’empara legal per compartir el contingut de què es tracti. En cas que Cuadrat Pinen detecti que un usuari està infringint la propietat intel·lectual o industrial o està publicant continguts que atempten el dret a la imatge o honor o són contraris a l’ordre públic, podrà retirar el contingut de manera immediata i sol·licitar a la xarxa que es bloquegi l’usuari que estigui compartint contingut de manera inadequada.

Cuadrat Pinen es reserva el dret a utilitzar les eines de màrqueting de cada xarxa social, en concret a:

·       Realitzar concursos i promocions, en els que puguin participar els seus seguidors a les xarxes. Les bases de les promocions i els concursos hauran des ser publicades a la pròpia xarxa social.

·       Utilitzar la xarxa social per publicitar els seus productes i serveis, i en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, les farà complint amb les exigències legals de la llei 3/18, RGPD i LSSI-CE. Pel que fa la publicitat segmentada, serà la pròpia xarxa social la que tractarà les dades per determinar el grup d’usuaris a qui mostra la publicitat, sense que Cuadrat Pinen tingui coneixement de la tria realitzada automàticament per la xarxa.